Klub Karate Tradycyjnego 'Orzeł' w Poznaniu
belka1 aktualność belka2  
II Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski w Karate Tradycyjnym
II Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski w Karate Tradycyjnym
06 kwietnia 2019 Tarnowo Podgórne
ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA W NOWYM ROKU SZKOLNYM!!!
ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA W NOWYM ROKU SZKOLNYM!!!
Prowadzimy szkolenie na wszystkich szczeblach zaawansowania i wieku. Nasi instruktorzy to wybitni specjaliści z kwalifikacjami Ministra Sportu i Turystyki Rzeczpospolitej Polskiej. Treningi odbywają się w sekcjach w Poznaniu, Tarnowie Podgórnym, Kicinie, Lusowie i Kamionkach.
LICENCJA CZŁONKOWSKA PZKT - ZMIANA NUMERU KONTA
LICENCJA CZŁONKOWSKA PZKT - ZMIANA NUMERU KONTA
W związku z wprowadzeniem przez Walne Zgromadzenie PZKT indywidualnych licencji członkowskich PZKT dla wszystkich członków PZKT od dnia 1 stycznia 2015 r., informujemy, że Zarząd PZKT ustalił roczną wysokość składki na kwotę 40 zł/os.


belka1 historia belka2  
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY KARATE TRADYCYJNEGO "ORZEŁ"

KKT "Orzeł" Poznań to klub z ponad trzydziestoletnią tradycją w prowadzeniu zajęć z zakresu dalekowschodnich sztuk walki. Początki działalności sięgają roku 1972, kiedy karate stawało się coraz popularniejszą dyscypliną uprawianą przede wszystkim przez młodzież szkolną i studencką. Oficjalnie, początek istnienia klubu to rok 1974, gdy powstała sekcja karate "Orzeł" przy Ognisku TKKF. Założycielem i głównym instruktorem sekcji karate był wówczas Krzysztof Pruszyński, który przez kilka następnych lat z powodzeniem kierował sekcją, przyczyniając się do jej rozwoju i popularyzacji karate w Poznaniu."Orzeł" Poznań wyróżniał się zarówno ilością ćwiczących jak i poziomem ich wyszkolenia.

W 1985 po wyjeździe K. Pruszyńskiego za granicę, sekcję przejął jego asystent Piotr Reisner, student Politechniki Poznańskiej. Kontynuując pracę swego poprzednika P. Reisner systematycznie rozwijał sekcję utrzymując wysoki poziom wyszkolenia. Był to okres największej popularności na uprawianie karate. Powstało wiele grup początkujących. Prowadzono zajęcia na trzech poziomach wyszkolenia: początkującym, średnim i zaawansowanym.

Rok 1990 to rok kolejnych zmian w klubie. Po ukończeniu studiów przez P.Reisnera i zakończeniu pracy w Poznaniu, opiekę nad klubem przejął absolwent AWF w Poznaniu, trener II klasy karate, Andrzej Zarzeczny.

Sekcja karate na skutek coraz słabszej "kondycji" organizacyjnej TKKF-u, odłączyła się od Ogniska. TKKF "Orzeł" Poznań przekształcił się w prywatny klub CRS "Orzeł" Poznań, na którego czele stanął A. Zarzeczny wraz z kilkoma najlepszymi zawodnikami klubu.

W tym samym roku klub został członkiem Polskiej Federacji Karate Tradycyjnego, która przekształciła się w Polski Związek Karate Tradycyjnego.

Od tego momentu zaczął się nowy etap w historii klubu. Członkostwo w PZKT umożliwiło zawodnikom udział w szkoleniach instruktorskich krajowych i zagranicznych, a także start w zawodach krajowych i zagranicznych. Wszystko to przyczyniło się do dalszego rozwoju i podniesienia poziomu wyszkolenia. W okresie tym najlepsi zawodnicy klubu (A. Zarzeczny, Szymon Gogola, Tomasz Sierakowski, Marian Winiecki, Ryszard Karp, Robert Wyzgała ) osiągają pierwsze sukcesy sportowe w karate tradycyjnym, początkowo na arenie krajowej, a w końcu na matach Europy i świata.

W roku 1997 na skutek przekształceń w systemie organizacyjnym polskiego sportu, CRS "Orzeł" Poznań zostaje stowarzyszeniem sportowym o nazwie Klub Karate Tradycyjnego "Orzeł" Poznań.

W dalszym ciągu instruktorzy klubu biorą udział w szkoleniach krajowych i międzynarodowych, systematycznie podnosząc poziom karate tradycyjnego w sekcji.

Głównymi instruktorami klubu są obecnie Andrzej Zarzeczny i Szymon Gogola, z którymi współpracują M. Winiecki oraz asystenci Piotr Nowak Andrzej Borowczyk, Anna Ranioszek, Artur Jóźwiak.

W ciągu ostatnich lat wiekszy nacisk położono na pracę z dziećmi i młodzieżą szkół podstawowych. Zajęcia prowadzone są w czterech grupach szkoleniowych: początkującej, średniej, zaawansowanej i wyczynowej. Szczególną uwagę zwraca się na harmonijny rozwój organizmu, zdrowie podopiecznych, zbliżoną do perfekcji sztukę panowania nad ciałem, co z kolei pozwala na podniesienie poziomu sportowego w klubie. Potwierdzeniem tego są wyniki osiągane na zawodach karate. Zawodnicy klubu zdobywają medale na zawodach we wszystkich kategoriach wiekowych : młodzików, kadetów, juniorów i seniorów.

Klub w swoich szeregach skupia aktualnych medalistów mistrzostw Polski, Europy i świata.

Klub wspieraja: Hotel Vivaldi Piranus Regnis Poznań KEMA VMG