Klub Karate Tradycyjnego 'Orzeł' w Poznaniu
belka1 aktualność belka2  
II Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski w Karate Tradycyjnym
II Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski w Karate Tradycyjnym
06 kwietnia 2019 Tarnowo Podgórne
ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA W NOWYM ROKU SZKOLNYM!!!
ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA W NOWYM ROKU SZKOLNYM!!!
Prowadzimy szkolenie na wszystkich szczeblach zaawansowania i wieku. Nasi instruktorzy to wybitni specjaliści z kwalifikacjami Ministra Sportu i Turystyki Rzeczpospolitej Polskiej. Treningi odbywają się w sekcjach w Poznaniu, Tarnowie Podgórnym, Kicinie, Lusowie i Kamionkach.
LICENCJA CZŁONKOWSKA PZKT - ZMIANA NUMERU KONTA
LICENCJA CZŁONKOWSKA PZKT - ZMIANA NUMERU KONTA
W związku z wprowadzeniem przez Walne Zgromadzenie PZKT indywidualnych licencji członkowskich PZKT dla wszystkich członków PZKT od dnia 1 stycznia 2015 r., informujemy, że Zarząd PZKT ustalił roczną wysokość składki na kwotę 40 zł/os.


belka1 licencja czlonkowska pzkt belka2  
WPROWADZENIE INDYWIDUALNYCH LICENCJI CZŁONKOWSKICH PZKT DLA WSZYSTKICH CZŁONKÓW PZKT OD 1 STYCZNIA 2015 R.:
W związku z wprowadzeniem przez Walne Zgromadzenie PZKT indywidualnych licencji członkowskich PZKT dla wszystkich członków PZKT od dnia 1 stycznia 2015 r., informujemy, że Zarząd PZKT ustalił roczną wysokość składki na kwotę 40 zł/os.
Licencja będzie służyła identyfikacji osoby w ewidencji PZKT, co pozwoli m.in. na uszczelnienie systemu przeprowadzania egzaminów na stopnie uczniowskie. Licencja ma być swego rodzaju "biletem" do serwisu oferowanego przez PZKT. Wykupienie licencji jest warunkiem udziału we wszelkich aktywnościach związanych z uprawianiem karate tradycyjnego w ramach PZKT, m.in. udziału w treningach w klubach macierzystych, przystąpienia do egzaminu na stopnie uczniowskie i mistrzowskie, rejestracji egzaminu w PZKT, udziału w zawodach itd.
Korzyści dla osób posiadających licencję PZKT:

1. Każda osoba posiadająca licencję PZKT otrzyma bezpłatny paszport PZKT (dotyczy osób, które nie posiadają paszportu).

2. Osoby z aktualną licencją PZKT otrzymują zniżkę na pobyt w Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki "Dojo-Stara Wieś" podczas aktywności z kalendarza PZKT. Koszt noclegu z pełnym wyżywieniem 120 zł/doba.

Szczegółowe warunki i tryb pobierania opłat:

1) Wpłat za indywidualne licencje należy dokonywać na poniższe konto PZKT. Uwaga! Jest to nowe konto PZKT, inne niż w roku 2014.

33 8988 0001 0000 0017 8930 0006 Bank Spółdzielczy w Przedborzu

2) Licencje mogą być wpłacane indywidualnie przez ćwiczących lub przez kluby. " W przypadku dokonywania wpłaty przez osobę indywidualną, prosimy w tytule przelewu koniecznie podać następujące dane: Licencja PZKT + rok: imię i nazwisko, data urodzenia, klub macierzysty

np. "Licencja PZKT 2017: Kacper Abramczyk, ur. 20.05.2000, KKT "Orzeł" Poznań"

3) Rachunki za wpłaty za indywidualne licencje członkowskie będą wystawiane w następujący sposób i przesyłane drogą e-mailową: " Za wpłaty dokonywane przez osoby indywidualne - w ciągu 7 dni od dokonania przelewu, wpłacający może przesłać prośbę o wystawienie rachunku wraz
z potwierdzeniem dokonania przelewu e-mailem na adres: rachunki.pzkt@karate.pl. W mailu należy podać dokładne dane wymagane do wystawienia rachunku (imię i nazwisko/nazwa firmy, adres, NIP) oraz adres e-mail, na który ma zostać wysłany rachunek.


Monika Walczak
Dyrektor Biura

Klub wspieraja: Hotel Vivaldi Piranus Regnis Poznań KEMA VMG