Klub Karate Tradycyjnego 'Orzeł' w Poznaniu
belka1 aktualność belka2  
II Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski w Karate Tradycyjnym
II Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski w Karate Tradycyjnym
06 kwietnia 2019 Tarnowo Podgórne
ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA W NOWYM ROKU SZKOLNYM!!!
ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA W NOWYM ROKU SZKOLNYM!!!
Prowadzimy szkolenie na wszystkich szczeblach zaawansowania i wieku. Nasi instruktorzy to wybitni specjaliści z kwalifikacjami Ministra Sportu i Turystyki Rzeczpospolitej Polskiej. Treningi odbywają się w sekcjach w Poznaniu, Tarnowie Podgórnym, Kicinie, Lusowie i Kamionkach.
LICENCJA CZŁONKOWSKA PZKT - ZMIANA NUMERU KONTA
LICENCJA CZŁONKOWSKA PZKT - ZMIANA NUMERU KONTA
W związku z wprowadzeniem przez Walne Zgromadzenie PZKT indywidualnych licencji członkowskich PZKT dla wszystkich członków PZKT od dnia 1 stycznia 2015 r., informujemy, że Zarząd PZKT ustalił roczną wysokość składki na kwotę 40 zł/os.


belka1 news belka2  
2018-08-28 | Czwartek
TRWA NABÓR NA NOWY ROK SZKOLNY

 Karate tradycyjne to starożytna i piękna sztuka samoobrony bez broni. Opiera się w większym stopniu na wykorzystaniu możliwości całego ciała (synchronizacji oddechu, napięcia i rozluźnienia mięśni i dynamiki całego ciała), niż siły mięśni rąk i nóg.

W zastosowaniach praktycznych liczy się strategia i szybkość reakcji w połączeniu z mocnym duchem walki. Nauczysz się wyczuł przeciwnika tak, by w efekcie nad nim zapanował. Zamiast przeciwstawiał się jego sile, wykorzystasz jego słabe punkty.

W karate nie można oddzielić od siebie sfery fizycznej i psychicznej - obie ??cz? się harmonijnie ze sobą. ?wicz?cy uzyskuje wiar? w siebie, opanowanie i jasny os?d sytuacji, dzi?ki czemu cia?o reaguje zawsze w nale?yty sposób.
Je?li korzystamy z technik, jakie daje nam karate tradycyjne, waga i wzrost przeciwnika przestaj? mie? znaczenie. Karate zatem mo?e nauczy? si? ka?dy, niezale?nie od wieku i si?y fizycznej. Uprawianie karate sprawia, ?e pozbywamy si? nieprawid?owych nawyków nabytych na skutek trybu ?ycia w?a?ciwego wspó?czesnej cywilizacji. Nale?? do nich wady postawy, upo?ledzenia aparatu ruchowego i oddechowego, a tak?e zahamowania psychiczne i charakterologiczne.

Uprawianie karate wp?ywa wszechstronnie na kondycj? fizyczn?: podnosi si?? i elastyczno?? mi??ni, poprawia szybko??, zwinno??, koordynacj? ruchow? i wydolno?? kr??enia.
                                                                                                                                                                                                         www.karate.pl
 
Zapraszamy wszystkich ch?tnych do udzia?u w treningach na terenie Poznania i okilic. Zaj?cia dostosowane s? do wieku i poziomu umiejetno?ci ?wicz?cych, dla doros?ych, m?odzie?y i dzieci, równie? tych w wieku przedszkolnym. Nasi instruktorzy to wybitni specjali?ci z uprawnieniami Ministra Sportu i Turystyki Rzeczpospolitej Polskiej. 
 
sekcje klubu na terenie poznania i okolic - zobacz program poszczególnych sekcji
Klub wspieraja: Hotel Vivaldi Piranus Regnis Poznań KEMA VMG