Kata DVD 2

Andrzej Zarzeczny – Karate Tradycyjne

Kata część 2: Heian Yodan, Heian Godan.

Kata przedstawiają: Andrzej Zarzeczny, Szymon Gogola, Marian Winiecki

Klub Karate Tradycyjnego „ORZEŁ” Poznań wspólnie z firma PIRANUS PPHU oraz dzięki firmie Canon Polska, przygotowali płyty DVD z materiałem szkoleniowym zawierającym kata Heian Yodan oraz Heian Godan (w części drugiej). Materiał przedstawiający kata, składa się z czterech części. Pierwsza przedstawia cztery ujęcia, kata filmowane każde z innej strony, wykonywane powoli, zgodnie z rytmem oraz jedno filmowane z przodu wykonane zgodnie ze wszystkimi zasadami. Druga część to embusen. Cały schemat kata jest podzielony na poszczególne sekwencje filmowane z góry ilustrowane ustawieniem stóp w poszczególnych pozycjach oraz precyzujące kolejność ruchów stóp w poszczególnych sekwencjach. Trzecia część zawiera ważniejsze punkty, charakterystyczne dla każdego kata. Umiejscowienia poszczególnych ruchów ilustrowane jest planszami z embusen, łącznie ze wskazaniem położenia filmujących kamer. Poszczególne ruchy pokazywane są w zbliżeniu oraz filmowane są z kilku kierunków. Przed każdą z nich pokazany jest fragment kata w którym się znajdują. Czwarta część to bunkai. Podobnie jak w ważniejszych punktach filmowane są z kilku stron, ilustrowane planszami z embusen, fragmentami kata oraz wykonywane są powoli oraz przy pełnej prędkości.

video
play-sharp-fill
video
play-sharp-fill