UKS

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY KARATE TRADYCYJNEGO „ORZEŁ”

Os. Zwycięstwa 3/85
61-643 Poznań 
tel.  512 35 20 70

orzel@karatedo.pl

Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego Karate Tradycyjnego „ORZEŁ”: 
Prezes – Szymon Gogola 
Wiceprezes – Andrzej Zarzeczny

Członkowie zarządu: 

Robert Radecki 
Jarosław Świgoń

Komisja Rewizyjna 
Przewodniczący – Piotr Perz 
Sekretarz – Wojciech G. Musiał 
Członek – Adam Czajka