⟰ Dojo Daszewice – gmina Mosina

Szkoła Podstawowa w Daszewicach 
ul. Szkolna 16

zajęcia przeniesione do Dojo Orzeł bud. Eko Kamionki ul. Poznańska 117 w Kamionkach.                                                                  

Instruktor: Łukasz Urbaniak

kontakt: 515 689 004